අපි ගැන

අපේ කණ්ඩායම

අපට ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපාරය සඳහා පුද්ගලයින් 8 දෙනෙකු සිටින අතර, ව්‍යාපාරයට අය කරන නායකයාට වසර 18 කට වැඩි කාලයක් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පළපුරුද්දක් ඇත, පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු ඉංග්‍රීසි ප්‍රධාන වේ, එක් පුද්ගලයෙක් ස්පා Spanish ් major ජාතිකයින් 1 ක්, ජර්මානු ජාතිකයින් 1 ක්.

අප සැමට එකම ඉලක්කයක් ඇත, උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සැපයීම, තරඟකාරී මිල සහ වෘත්තීය සේවය.

අපේ කර්මාන්ත ශාලාව

අපි වසර 10 කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ හාරමින් සිටින පුද්ගලික සත්කාරක නිෂ්පාදනවල වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙක් වන අතර ගැබ්ගෙල බෙල්ලේ කම්පන උපකරණ, ඉරියව් නිවැරදි කරන්නන්, පසුපස වරහන, ඉණ පුහුණුකරු පටි, රෝද පුටු, රෝලේටර් වෝකර්ස්, කිහිලිකරු යනාදිය ඇතුළු අපගේ නිෂ්පාදන.
ඔබගේ පැමිණීම අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නා අතර ඉක්මනින් ඔබ සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු.